Sint-Leo College Brugge Secundair

  • Potterierei 11 .
  • 8000 Brugge.
  • 050 44 59 33

ICT en internet zijn niet meer weg te denken uit het moderne onderwijs. Op onze school werken we met het digitale leerplatform Smartschool. Via iedere computer met internettoegang kan dit leerplatform bereikt worden. Hiermee kunnen zowel leerlingen als hun ouders tal van zaken doen.

De leeromgeving

Via smartschool kunnen leerlingen toegang krijgen tot allerlei didactisch materiaal dat de leraar in kwestie ter beschikking stelt: powerpoints die gebruikt werden in de lessen, extra oefeningen, links naar handige websites en nog veel meer.

Communicatie

Bovendien is Smartschool een handig communicatiemiddel. Via de berichtenmodule kunnen leerlingen alle leerlingen, ouders, leraars en personeelsleden van onze school contacteren. Bovendien komt een kopie van alle brieven voor de ouders die met de leerlingen werden meegegeven ook op Smartschool. Op die manier willen we de communicatie met het thuisfront zo efficiënt mogelijk maken.

Het puntenboekje

In het elektronische puntenboekje kunnen leerlingen de resultaten van toetsen en de extra commentaar die de leraar hierbij schreef consulteren. Ook details over onderdelen van de proefwerken (zoals het resultaat voor de verschillende vaardigheden binnen de talen) kunnen bekeken worden. Ook de rapporten van de vorige trimesters of semesters met de commentaren van de klassenraad blijven online beschikbaar.

De digitale schoolagenda

Vanaf het schooljaar 2011-2012 wordt ook de digitale schoolagenda binnen Smartschool gebruikt. Op die manier kunnen leerlingen op een eenvoudige manier volgen welke lesonderwerpen er gegeven werden. Bij taken en toetsen is eenvoudig te controleren wanneer deze werden opgegeven, wat de precieze opgave is en wanneer de deadline is. Hiermee willen we leren leren en leren plannen stimuleren.

Smartschool voor ouders

De ouders krijgen gratis toegang tot Smartschool via het co-account van hun zoon of dochter. Op die manier kunnen zij ook volgen wat voor leermiddelen er beschikbaar zijn, kunnen zij eenvoudig de klasleraar, leerlingenbegeleider of de directie contacteren, de punten opvolgen en hun zoon of dochter helpen bij het plannen van schoolwerk.
Voor de ouders wordt een infobrochure ter beschikking gesteld en worden er vrijblijvend praktische infosessies georganiseerd in de loop van het eerste trimester.